Donaties en sponsoring

Als speciale zeilvereniging kunnen wij alleen voortbestaan met behulp van giften en donaties. Met de jaarlijkse bijdrage van onze leden kunnen wij de trainingskosten per seizoen bekostigen. Voor onderhoud en uitbreiding van ons materieel zijn we afhankelijk van gulle gevers, fondsen en activiteiten die gericht zijn op het werven van donaties. 

 

Onze stichting heeft de zogenoemde SBBI-status. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling. Deze status is een door de Belastingdienst gegeven waardering van een organisatie. Hierdoor zijn schenkingen ruimer aftrekbaar. In tegensteling tot de ANBI kan deze zich op een beperkte groep personen richten.

 

Wilt u de SAZS ook steunen? Eenmalig, periodiek, met een georganiseerd evenement / actie of op andere wijze? We waarderen iedere gift en informeren u graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Han Sterk via de mail, telefoon of app.

 

Donaties kunnen worden overgemaakt op: 

  • NL43RABO0118661515 t.n.v. St. Aangepast Zeilen Sneek

Onze zeilactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Sport Inclusie Fonds van Provinsje Fryslân en Sport Fryslân
#sportinclusiefonds


Oud Papier Actie Sneek steunt ons dit jaar voor de activiteiten van de Sneekweek.

https://www.opasneek.nl/